ตำบล เทศบาลตำบลรางหวาย อำเภอ พนมทวน  จังหวัด กาญจนบุรี

รายละเอียด อปท.ของท่าน
  ชื่อนายก อปท. นายสุธน เบ็ญพาด
 ชื่อปลัด อปท. นายอัศชัย แจ่มจันทร์
 ที่อยู่ อปท. สำนักงานเทศบาลตำบลรางหวาย ตำบลรางหวาย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี
 ตำบล เทศบาลตำบลรางหวาย
 อำเภอ พนมทวน
 จังหวัด กาญจนบุรี
 รหัสไปรษณีย์ 71170
 เบอร์โทร 034-656026 ต่อ 106
 เบอร์แฟกซ์ 034-656026
 ชื่อผู้รายงาน นายอัศชัย แจ่มจันทร์
   
 
 

Visitor Number
1635647
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]