การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. บ่อพลอย
 อำเภอ บ่อไร่
 จังหวัด ตราด
 เลขที่ประทานบัตร 26683/15136
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2550
 รายละเอียด
 
  • ในเดือนมกราคม 2550

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน  จำนวน 2 สถานี

  1. บริเวณสำนักงานโรงโม่หิน  ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน มีค่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน
  2. บริเวณโรงเรียนบ้านประอา ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน ตรวจวัดไม่พบ
 สถานที่ตรวจวัด 1. บริเวณสำนักงานโรงโม่หิน 2. บริเวณโรงเรียนบ้านประอา
 โดย -
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5289956
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]