การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. แม่ตีบ
 อำเภอ งาว
 จังหวัด ลำปาง
 เลขที่ประทานบัตร 30457/15854
 ลำดับที่ 56
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพระดับเสียง ปี พ.ศ.2556
 รายละเอียด
 
  • ในระหว่างวันที่ 20-25 พฤศจิกายน 2556

เรื่องผลการตรวจวัดระดับเสียง จำนวน 4 สถานี

จุดตรวจวัด วัน/เดือน/ปี ผลการตรวจวัด
ที่ตรวจวัด Leq 24 hrs.(db(A)) Lmax (db(A))
1. สำนักงานโครงการ 20-21/11/2556 50.1 73.9
22-23/11/2556 50.6 74.9
23-24/11/2556 50.8 89.9
23-24/11/2556 51 85.1
24-25/11/2556 59.2 102.7
2. วัดแม่ตีบหลวง 20-21/11/2556 54.5 97.1
22-23/11/2556 50.6 94.6
23-24/11/2556 50.1 82.8
23-24/11/2556 50 84
24-25/11/2556 57.2 89.9
3. ที่พักสงฆ์แม่ตีบน้ำหลง 20-21/11/2556 47.2 90
22-23/11/2556 45.2 86.7
23-24/11/2556 44.5 81.7
23-24/11/2556 46.4 85.7
24-25/11/2556 54.9 91.5
4. สถานีอนามัยบ้านดอกคำใต้ 20-21/11/2556 48.5 90.9
22-23/11/2556 47.3 92.9
23-24/11/2556 46.7 91
23-24/11/2556 48 95.4
24-25/11/2556 58 115
มาตรฐาน* 70 115

 

หมายเหตุ: *มาตรฐานระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำหนดให้ระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง มีค่าได้ไม่เกิน 70.0 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด มีค่าได้ไม่เกิน 115.0 dB(A)

 สถานที่ตรวจวัด 1. สำนักงานโครงการ 2. วัดแม่ตีบหลวง 3. ที่พักสงฆ์แม่ตีบน้ำหลง 4. สถานีอนามัยบ้านดอกคำใต้
 โดย บริษัท ทอพ-คลาส คอนซัลแทนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5205117
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]