สรุปผลการแก้ไขปัญหาผลกระทบด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม

          วันที่ 15 กรกฎาคม 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลพรุพี  ได้ส่งรายงานการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่มีการทำเหมืองแร่ผ่านเว็ปไซต์ www.envi-mining.com แจ้งว่าชุมชนตำบลพรุพี  อำเภอบ้านนาสาร  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ได้รับผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการทำเหมืองแร่

รายละเอียดข่าว

    วันที่ 15 กรกฎาคม 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลพรุพี  ได้ส่งรายงานการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่มีการทำเหมืองแร่ผ่านเว็ปไซต์ www.envi-mining.com แจ้งว่าชุมชนตำบลพรุพี  อำเภอบ้านนาสาร  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ได้รับผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการทำเหมืองแร่  และ กพร.ได้มีหนังสือแจ้งไปยังสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี  เพื่อตรวจสอบและแก้ไขปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าวเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2551 และเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2551 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 1(ศูนย์ภูเก็ต) ส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริง เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลพรุพี และตัวแทนผู้ประกอบการ โดยได้มีการชี้แจงปัญหาผลกระทบที่เกิดขึ้นและมีการสั่งการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ดังเอกสารที่แนบ

 

Update news:2551-11-03

เอกสารแนบ: การแก้ไขปัญหาผลกระทบด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 
 

Visitor Number
5207384
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]