ตำบล เทศบาลตำบลเอราวัณ อำเภอ เอราวัณ  จังหวัด เลย

รายละเอียด อปท.ของท่าน
  ชื่อนายก อปท. นายคงเดช วรรณชัย
 ชื่อปลัด อปท. นายอุเทน แสงนาโก
 ที่อยู่ อปท. สำนักงานเทศบาลตำบลเอราวัณตำบลเอราวัณ อำเภอเอราวัณ จ.เลย
 ตำบล เทศบาลตำบลเอราวัณ
 อำเภอ เอราวัณ
 จังหวัด เลย
 รหัสไปรษณีย์ 42220
 เบอร์โทร 042-810953
 เบอร์แฟกซ์ 042-810954
 ชื่อผู้รายงาน นายคงเดช วรรณชัย
   
 
 

Visitor Number
2511497
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]