การบริหารจัดการด้านสิ่งเเวดล้อมเหมืองแร่

อุตสาหกรรมพื้นฐานเเละอุตสาหกรรมเหมืองแร่มีส่วนสำคัญในการสร้างความเข้มเเข็งทางด้านเศรษฐกิจให้กับประเทศ


รายละเอียดบทความ

อุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานมีส่วนสำคัญในการสร้างความเข้มแข็ง-ทางด้านเศรษฐกิจให้กับประเทศ แต่อย่างไรก็ตามผลกระทบจากกิจกรรมต่างๆ ในการประกอบการก็ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและรบกวนความเป็นอยู่ของประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียง ดังนั้นการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบจากการประกอบการ จึงเป็นสิ่งที่มีความจำเป็น ที่จะทำให้การประกอบการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและอยู่ร่วมกับชุมชน/สังคมได้อย่างเป็นสุข
 

วันที่ปรับปรุง:2554-09-20

เอกสารแนบ: รายละเอียดงานด้านสิ่งแวดล้อมเหมืองแร่ที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแก้ไข8กค54
 
 

Visitor Number
4184957
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]