การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. เขาแหลม
 อำเภอ ชัยบาดาล
 จังหวัด ลพบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 29243/16113
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2559
 รายละเอียด
 การดำเนินงานของโครงการปัจจุบันจะใช้เฉพาะเครื่องจักรกลในการทำเหมือง ยังไม่มีการใช้วัตถุระเบิด ดังนั้นในรายงานฉบับนี้จึงยังไม่มีการตรวจวัดความสั่นสะเทือนจากการใช้วัตถุระเบิด
 สถานที่ตรวจวัด -
 โดย บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
3177329
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]