การดูแลสิ่งแวดล้อม สังคม และชุมชน ของเหมืองแร่ลิกไนต์แม่เมาะ จ.ลำปาง

      เมื่อวันที่ 22 เมษายน ณ โรงเเรมตากริเวอร์ไซด์ จ.ตาก กพร. ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดอบรมผู้ประกอบการเหมืองแร่ ในเขตจังหวัดตาก สุโขทัย และกำเเพงเพชร ตามโครงการ "เรียนรู้ผ่านประสบการณ์" โดยได้เชิญ นายบุญเทียร คำภิระปาวงศ์ วิศวกรระดับ 10   การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย


รายละเอียดบทความ

      เมื่อวันที่ 22 เมษายน ณ โรงเเรมตากริเวอร์ไซด์ จ.ตาก กพร. ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดอบรมผู้ประกอบการเหมืองแร่ ในเขตจังหวัดตาก สุโขทัย และกำเเพงเพชร ตามโครงการ "เรียนรู้ผ่านประสบการณ์" โดยได้เชิญ นายบุญเทียร คำภิระปาวงศ์ วิศวกรระดับ 10   เหมืองแร่ลิกไนต์แม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จ.ลำปาง มาเป็นผู้บรรยายเกี่ยวกับเรื่อง การดูแลสิ่งแวดล้อม สังคม และชุมชน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการเหมืองแร่รายอื่นที่สามารถนำไปเป็นเเบบอย่างหรือ ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสถานที่ประกอบการของตน มีรายละเอียดต่างๆมากมาย ดังเอกสารเเนบ
 

วันที่ปรับปรุง:2554-06-09

เอกสารแนบ: อบรมผู้ปร..
 
 

Visitor Number
4184924
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]