การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. สวายจีก
 อำเภอ เมือง
 จังหวัด บุรีรัมย์
 เลขที่ประทานบัตร 27275/15472
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน(ในเขตชุมใชน) ในปี พ.ศ. 2550
 รายละเอียด
 
  • ในระหว่างวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2550

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน  จำนวน 4 สถานี

  1. บริเวณจุดตรวจวัดบ้านพลวง ค่าความสั่นสะเทือน ณ จุดที่ตรวจวัด ไม่พบค่าความสั่นสะเทือน
  2. บริเวณจุดตรวจวัดบ้านห้วยลึก ค่าความสั่นสะเทือน ณ จุดที่ตรวจวัด ไม่พบค่าความสั่นสะเทือน
  3. บริเวณจุดตรวจวัดวัดไทยเจริญ ค่าความสั่นสะเทือน ณ จุดที่ตรวจวัด ไม่พบค่าความสั่นสะเทือน
  4. บริเวณจุดตรวจวัดบ้านโคกเขา(บ้านเขากระโดง) ค่าความสั่นสะเทือน ณ จุดที่ตรวจวัด ไม่พบค่าความสั่นสะเทือน

หมายเหตุ:* มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐาน ควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมือง (7 พฤศจิกายน 2548) ในการวัดค่าความสั่นสะเทือนต่ำสุดของเครื่องมือคือ 0.5 มิลลิเมตร/วินาที ถ้าค่าความสั่นสะเทือน ณ จุดที่ทำการวัดต่ำกว่า 0.5 มิลลิเมตรต่อวินาที เครื่องจะไม่สามารถวัดค่าได้

 สถานที่ตรวจวัด 1.บ้านพลวง 2.บ้านห้วยลึก 3.วัดไทยเจริญ 4.บ้านโคกเขา(บ้านเขากระโดง)
 โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
4479716
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]