ติดต่อเรา

ติดต่อเรื่อง: *
ชื่อ-นามสกุล: *
อีเมล์: *
ที่อยู่:
โทรศัพท์:
แฟกซ์:
มือถือ:
รายละเอียด:


               

 

ติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์

นางสัณห์สุดา  ไชยสิงห์  
sansuda@dpim.go.th

โทรศัพท์ 02-3543511   โทรสาร  02-3543511
นายอนุ กัลลประวิทย์            
anu@dpim.go.th
โทรศัพท์ 02-2023741
นางนัยนา  กัลลประวิทย์              
naiyana@dpim.go.th
โทรศัพท์ 02-2023741
นางสาววราภรณ์ รมเพ็ง   
waraporn_rompang@dpim.go.th 
โทรศัพท์ 02-2023741
นายอนันต์  ช่วยสกุล  โทรศัพท์ 02-2023741
 
 

Visitor Number
5293827
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]