การตรวจสอบ คุณภาพน้ำ
 อปท. ทับปริก
 อำเภอ เมือง
 จังหวัด กระบี่
 เลขที่ประทานบัตร 23905/15645
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ. 2553
 รายละเอียด
 
  • ในเดือนพฤษภาคม 2553

เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน

   ทางโครงการไม่ได้ทำการเก็บตัวอย่างน้ำมาทดสอบ  เนื่องจากบริเวณที่เก็บตัวอย่างไม่มีน้ำ ทั้งนี้เนื่องจากไม่มีน้ำไหลออกจากภูเขาที่เป็นต้นน้ำ

 สถานที่ตรวจวัด -
 โดย บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5136021
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]