การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. เทศบาลตำบลเอราวัณ
 อำเภอ เอราวัณ
 จังหวัด เลย
 เลขที่ประทานบัตร 27157/15202
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2554
 รายละเอียด
 
  • ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2554

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน  จำนวน 1 สถานี

  1. บริเวณสำนักสงฆ์ถ้ำเขาดิน  พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดทั้ง 3 แนว คือ แนวขวาง ความเร็วอนุภาคสูงสุด เท่ากับ 0.713 มิลลิเมตรต่อวินาที ความถี่ 9 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด 0.01081 มิลลิเมตร ในแนวตั้ง ความเร็วอนุภาคสูงสุด เท่ากับ 0.444 มิลลิเมตรต่อวินาที ความถี่ 12 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด 0.00546 มิลลิเมตร และในแนวยาวความเร็วอนุภาคสูงสุด เท่ากับ 0.967 มิลลิเมตรต่อวินาที ความถี่ 8 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด 0.01598 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย)

หมายเหตุ :*มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐาน ควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมือง(7พฤศจิกายน 2548) ในการวัดค่าความสั่นสะเทือน ถ้าค่าความสั่นสะเทือน ณ จุดที่ทำการวัดต่ำกว่า 0.254 มิลลิเมตรต่อวินาที เครื่องจะไม่สามารถตรวจรับสัญญาณคลื่นสั่นสะเทือนได้

 สถานที่ตรวจวัด บริเวณสำนักสงฆ์ถ้ำเขาดิน
 โดย บริษัท ไมนิ่ง เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
4392913
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]