การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. นาขุนไกร
 อำเภอ ศรีสำโรง
 จังหวัด สุโขทัย
 เลขที่ประทานบัตร 30687/15113
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558
 รายละเอียด
 
 • ในเดือนพฤษภาคม 2558

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 4 สถานี

 1. บริเวณบ้านลุเต่า : ไม่พบค่าจากการตรวจวัด
 2. บริเวณบ้านผาแดง : ไม่พบค่าจากการตรวจวัด
 3. บริเวณวัดเขานกยูง : ไม่พบค่าจากการตรวจวัด
 4. บริเวณสำนักปฏิบัติธรรมวัดถ้ำธรณี : ไม่พบค่าจากการตรวจวัด
 • ในเดือนพฤศจิกายน 2558
 • เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 4 สถานี

  1. บริเวณบ้านลุเต่า : ไม่พบค่าจากการตรวจวัด
  2. บริเวณบ้านผาแดง : ไม่พบค่าจากการตรวจวัด
  3. บริเวณวัดเขานกยูง : ไม่พบค่าจากการตรวจวัด
  4. บริเวณสำนักปฏิบัติธรรมวัดถ้ำธรณี : ไม่พบค่าจากการตรวจวัด

  หมายเหตุ เริ่มทำการบันทึกค่าระดับความสั่นสะเทือนเมื่อความเร็วอนุภาค(Peak Particle Velocity, PPV)มีค่าตั้งแต่ 0.254 mm/sec ขึ้นไป

 •  สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณบ้านลุเต่า 2.บริเวณบ้านผาแดง 3.บริเวณวัดเขานกยูง 4.บริเวณสำนักปฏิบัติธรรมวัดถ้ำธรณี
   โดย บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
   รูป
   เอกสารแนบ
   
   

  Visitor Number
  4588647
   

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  ::
  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
  75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
  โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
  [ที่ตั้งกรมฯ]