การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. รางบัว
 อำเภอ จอมบึง
 จังหวัด ราชบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 20958/14626
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจคุณภาพการสั่นสะเทือน ในปี 2557
 รายละเอียด
 

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน

ในเดือนมิถุนายน 2557 จำนวน 2 สถานี

1.บริเวณวัดหนองบัวค่าย

         -ไม่สามารถทำการตรวจวัดได้

2.บริเวณบ้านหนองแก

         -ไม่สามารถทำการตรวจวัดได้

 

 

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณวัดหนองบัวค่าย 2.บริเวณบ้านหนองแก
 โดย บริษัท ทอพ-คลาส คอนซัลแทนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
4626256
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]