การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. เจริญสุข
 อำเภอ เฉลิมพระเกียรติ
 จังหวัด บุรีรัมย์
 เลขที่ประทานบัตร 27273/15241
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558
 รายละเอียด
 

ในเดือนพฤศจิกายน 2558 

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 2 สถานี

1.บริเวณบ้านเจริญสุข : ตรวจวัดไม่ได้

2.บริเวณบ้านสวายสอสวายสอ : ตรวจวัดไม่ได้ 

หมายเหตุ : *มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน

N/A คือไม่สามารถตรวจวัดได้,ความถี่=<2 เฮริรตซ์,ค่าความเร็วอนุภาคสุงสุด =<0.125 มม./วินาที ,ค่าระยะขจัด = 0 มม.

 สถานที่ตรวจวัด 1.บ้านเจริญสุข 2.บ้านสวายสอ
 โดย บริษัท ไมน์เอ็นจิเรียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
4626337
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]