การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. เทศบาลเมืองทับกวาง
 อำเภอ แก่งคอย
 จังหวัด สระบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 32467/15710
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน ในปี พ.ศ.2558
 รายละเอียด
 
  • ในระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2558

ในระหว่างวันที่9-12มีนาคม2558

เรื่องผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน  จำนวน 2 สถานี

1. ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าไม่สามารถตรวจวัดค่าได้

2. บ้านเจริญพร หมู่9 ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าไม่สามารถตรวจวัดค่าได้

  • ในระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2558

ในระหว่างวันที่1-2ตุลาคม 2558

เรื่องผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน  จำนวน 2 สถานี

1. ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าไม่สามารถตรวจวัดค่าได้

2. บ้านเจริญพร หมู่9 ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าไม่สามารถตรวจวัดค่าได้

***มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน

 สถานที่ตรวจวัด 1. ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง 2. บ้านเจริญพร หมู่9
 โดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรีกรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
4626366
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]