การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. กลอนโด
 อำเภอ ด่านมะขามเตี้ย
 จังหวัด กาญจนบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 32659/15922
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558
 รายละเอียด
 

ในเดือนเมษายน 2558

ไม่มีการระเบิดหน้าเหมือง เพราะว่าทางโครงการได้มีการระเบิดหินไว้ในเดือนที่แล้ว จึงมีสต๊อกหินไว้แต่งแร่อย่างเพียงพอ

ในเดือนพฤศจิกายน 2558

ไม่มีการระเบิดหน้าเหมือง เพราะว่าทางโครงการได้มีการระเบิดหินไว้ในเดือนที่แล้ว จึงมีสต๊อกหินไว้แต่งแร่อย่างเพียงพอ

 สถานที่ตรวจวัด บริเวณขอบแปลงประทานบัตรด้านทิศตะวันตก
 โดย บริษัท เอส.พี.เอส.คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
4340380
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]