การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. หลุมรัง
 อำเภอ บ่อพลอย
 จังหวัด กาญจนบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 32639/15973
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558
 รายละเอียด
 

ในวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2558

  • บ้านเลขที่ 52 หมู่2  พบว่าไม่มีการระเบิดหน้าเหมืองเนื่องจากใบอนุญาต(ป.5)ของโครงการหมดอายุลง
  • สำนักงานโครงการ   พบว่าไม่มีการระเบิดหน้าเหมืองเนื่องจากใบอนุญาต(ป.5)ของโครงการหมดอายุลง
 สถานที่ตรวจวัด 1.บ้านเลขที่52 หมู่ที่2 2.สำนักงานโครงการ
 โดย บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
4622926
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]