การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. ชะอม
 อำเภอ แก่งคอย
 จังหวัด สระบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 28058/15776
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558
 รายละเอียด
 ปัจจุบันโครงการเหมืองแร่ไพโรฟิลไลต์ ของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)ประททานบัตรที่28058/15776 (คำขอประทานบัตรที่ 47/2535) ยังมิได้มีการเปิดดำเนินการทำเหมืองจึงไม่ได้ดำเนินการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน
 สถานที่ตรวจวัด -
 โดย -
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
4587908
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]