อปท.ที่ปฏิบัติงานดีเด่นรวมทั้ง ฝพร.ได้ไปทัศนศึกษายังประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

     อปท.ที่ปฏิบัติงานดีเด่นจำนวน 6 แห่ง รวมทั้ง ฝพร.ได้ไปทัศนศึกษายังประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 10-14 สิงหาคม 2553

รายละเอียดข่าว
    อปท.ที่ปฏิบัติงานดีเด่นจำนวน 6 แห่ง รวมทั้ง ฝพร.ได้ไปทัศนศึกษายังประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 10-14 สิงหาคม 2553 เป็นเวลา 5 วันซึ่งอปท.ดีเยี่ยมทั้ง 6 แห่งได้แก่  เทศบาลตำบลเขาบายศรี จ.จันทบุรี อบต.แม่ตืน จ.ลำพูน  อบต.กลางดง จ.สุโขทัย  อบต.สีขีด จ.นครศรีธรรมราช  อบต.พรุพี จ.สุราษฎร์ธานี  อบต.หน้าเขา จ.กระบี่  สำหรับฝ่ายอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดที่ได้รางวัลมี 2 แห่ง ได้แก่ ฝพร. ลำปาง และนครราชสีมา
 

Update news:2553-09-06

เอกสารแนบ: เมืองจีน
 
 

Visitor Number
4371941
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]