สรุปจำนวนเครือข่ายภาคประชาชนที่ส่งแบบรายงานการเฝ้าระวังฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2555

สรุป จำนวนเครือข่ายภาคประชาชนที่ส่งแบบรายงานการเฝ้าระวังฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2555 ทั้งสิ้น 16 เคือข่าย

รายละเอียดข่าว
สรุป จำนวนเครือข่ายภาคประชาชนที่ส่งแบบรายงานการเฝ้าระวังฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2555 ทั้งสิ้น 16 เคือข่าย จาก 2 จังหวัด ใน 17 ตำบล
 

Update news:2555-06-11

เอกสารแนบ: สรุป จำนวนเครือข่ายที่ส่งแบบรายงาน
 
 

Visitor Number
4477972
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]