สรุปจำนวนเครือข่ายภาคประชาชนที่ส่งแบบรายงานการเฝ้าระวังฯ ประจำเดือนสิงหาคม - กันยายน 2555

สรุปจำนวนเครือข่ายภาคประชาชนที่ส่งแบบรายงานการเฝ้าระวังฯ ประจำเดือนสิงหาคม - กันยายน 2555

รายละเอียดข่าว
สรุปจำนวนเครือข่ายภาคประชาชนที่ส่งแบบรายงานการเฝ้าระวังฯ ประจำเดือนสิงหาคม - กันยายน 2555 ทั้งหมด 6 เครือข่าย จาก 6 ตำบล ใน 6 จังหวัด
 

Update news:2555-10-03

เอกสารแนบ: ตารางสรุปการส่งแบบรายงานการเฝ้าระวังฯ ประจำเดือนสิงหาคม - กันยายน 2555
 
 

Visitor Number
4370008
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]