สรุปรายงานการปฏิบัติงานของเครือข่ายภาคประชาชน เดือนกุมภาพันธ์ 2556

สรุปรายงานการปฏิบัติงานของเครือข่ายภาคประชาชน เดือนกุมภาพันธ์ 2556

รายละเอียดข่าว
สรุปรายงานการปฏิบัติงานของเครือข่ายภาคประชาชน เดือนกุมภาพันธ์ 2556 ทั้งหมด 7 เครือข่าย จาก 7 ตำบล ใน 7 จังหวัด ตามเอกสารแนบ
 

Update news:2556-03-12

เอกสารแนบ: ตารางสรุปการส่งแบบรายงานการเฝ้าระวังฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556
 
 

Visitor Number
4556483
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]