สรุปรายงานการปฏิบัติงานของเครือข่ายภาคประชาชน เดือนกุมภาพันธ์ 2557

สรุปรายงานการปฏิบัติงานของเครือข่ายภาคประชาชน เดือนกุมภาพันธ์ 2557

รายละเอียดข่าว
สรุปรายงานการปฏิบัติงานของเครือข่ายภาคประชาชน เดือนกุมภาพันธ์ 2557 ทั้งหมด 26 เครือข่าย จาก 26 ตำบล ใน 18 จังหวัด ตามเอกสารแนบ
 

Update news:2557-04-09

เอกสารแนบ: ตารางเดือนกุมภาพันธ์ 2557
 
 

Visitor Number
4370159
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]