สรุปรายงานการปฏิบัติงานของเครือข่ายภาคประชาชน เดือนมีนาคม 2557

สรุปรายงานการปฏิบัติงานของเครือข่ายภาคประชาชน เดือนมีนาคม 2557

รายละเอียดข่าว
สรุปรายงานการปฏิบัติงานของเครือข่ายภาคประชาชน เดือนมีนาคม 2557 ทั้งหมด 4 เครือข่าย จาก 4 ตำบล ใน 4 จังหวัด ตามเอกสารแนบ
 

Update news:2557-04-09

เอกสารแนบ: ตารางเดือนมีนาคม 2557
 
 

Visitor Number
4372034
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]