สรุปรายงานการปฏิบัติงานของเครือข่ายภาคประชาชน เดือนพฤษภาคม 2557

สรุปรายงานการปฏิบัติงานของเครือข่ายภาคประชาชน เดือนพฤษภาคม 2557

รายละเอียดข่าว
สรุปรายงานการปฏิบัติงานของเครือข่ายภาคประชาชน เดือนพฤษภาคม 2557 ทั้งหมด 2 เครือข่าย จาก 2 ตำบล ใน 2 จังหวัด ตามเอกสารแนบ
 

Update news:2557-06-03

เอกสารแนบ: ตารางเดือนพฤษภาคม 2557
 
 

Visitor Number
4369901
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]