สรุปผลงานของอบต.ไม้เรียง ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ

สรุปผลงานของ "อปท. นักพัฒนาดูเเลสิ่งเเวดล้อมเหมืองเเร่"  ประจำปี 2556 จากการประกาศผลของ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานเเละการเหมืองเเร่

รายละเอียดข่าว
สรุปผลงานของ "อปท. นักพัฒนาดูเเลสิ่งเเวดล้อมเหมืองเเร่" ประจำปี 2556 จากการประกาศผลของ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานเเละการเหมืองเเร่ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2556 ณ โรงเเรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร โดยได้ลงผลงานของ อปท. ที่ชนะเลิศ ได้เเก่ อบต.ไม้เรียง จ.นครศรีธรรมราช รองชนะเลิศ 3 รางวัล ได้แก่  เทศบาลเมืองทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช เเละอบต.บุเปือย จ.อุบลราชธานี ทต.หน้าพระลาน จ.สระบุรี  เพื่อเป็นประโยชน์เเก่ อปท. ทั่วไปในการดูเเลผลกระทบที่เกิดขึ้นในชุมชน ตลอดจนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ที่มีการทำเหมืองเเร่ รวมทั้งสามารถเป็นเเบบอย่างในการจัดทำรูปเล่มหรือทำรายงานในการส่งผลงานเข้าประกวดในปีต่อไปด้วย ซึ่งผลงานดังกล่าวดังเอกสารเเนบ
 

Update news:2557-09-05

เอกสารแนบ: ผลงาน อบต.ไม้เรียง
เอกสารแนบ: ผลงาน ทม.ทุ่งสง
 
 

Visitor Number
4370564
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]