ปฏิบัติงานของเครือข่ายภาคประชาชน เดือนกุมภาพันธ์ 2558

ปฏิบัติงานของเครือข่ายภาคประชาชน เดือนกุมภาพันธ์ 2558

รายละเอียดข่าว
สรุปรายงานการปฏิบัติงานของเครือข่ายภาคประชาชน เดือนกุมภาพันธ์2558 มีรายงานมาทั้งสิ้น 49 เครือข่าย จาก 48 ตำบล ใน 23 จังหวัด ตามเอกสารนบ
 

Update news:2558-03-09

เอกสารแนบ: ตารางเดือนกุมภาพันธ์ 2558
 
 

Visitor Number
4371698
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]