รายชื่ออปท.ส่งรายงานในเดือนกุมภาพันธ์2550

สรุปรายงานการปฏิบัติงานของ  อปท .ตามภารกิจที่ถ่ายโอน  ในเดือนกุมภาพันธ์  2550   มี อปท. รายงานมา  จำนวน  14  จังหวัด  อปท.  34  แห่ง 

รายละเอียดข่าว

สรุปรายงานการปฏิบัติงานของ  อปท . ที่ปฏิบัติงานตามภารกิจที่ถ่ายโอน  ในเดือนกุมภาพันธ์  2550   มี อปท. รายงานมา  จำนวน  14  จังหวัด  อปท.  34  แห่ง  ประกอบด้วย
  1.     รายงานตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  จำนวน อปท.   14  แห่ง   จำนวนประทานบัตร  75  แปลง
  2.  รายงานการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบประทานบัตร    จำนวน อปท.  25  แห่ง   จำนวนประทานบัตร  85  แปลง
  3.  รายงานการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่มีการทำเหมืองแร่   จำนวน อปท.  25  แห่ง

โดยมีรายชื่ออปท.ที่ส่งรายงานดังนี้

จ.กาญจนบุรี อบต.ไล่โว่
จ.ตรัง อบต.เขาขาว อบต.ทุ่งค่าย อบต.นาท่ามเหนือ และอบต.นาเมืองเพชร
จ.ตราด อบต.บ่อพลอย
จ.ตาก  อบต.แม่สลิด  อบต.ตากออก อบต.ท่าสายลวด และอบต.โป่งแดง
จ.แพร่ อบต.บ้านปิน อบต.ไผ่โทน  อบต.แม่ปาน  อบต.ร้องกวาง
จ.ภูเก็ต อบต.เกาะแก้ว
จ.แม่ฮ่องสอน อบต.ป่าโป่ง
จ.ระนอง อบต.หาดส้มแป้น
จ.ลำปาง อบต.นิคมพัฒนา  อบต.นาแส่ง  อบต.บ้านเป้า  อบต.บ้านเอื้อม อบต.บ้านสา อบต บ้านดง  อบต.พระบาทวังตวง   และอบต.สันดอนแก้ว
จ.สงขลา อบต.เขาพระ  อบต.ท่าหมอไทร และอบต.คูหาใต้
จ.สุโขทัย อบต.กลางดง
จ.สตูล อบต.ทุ่งนุ้ย
จ.สระบุรี อบต.เขาวง  อบต.ทับกวาง  และอบต.มวกเหล็ก
จ.อุตรดิตถ์ อบต.ขุนฝาง
รายละเอียดรายงานที่ส่งมีดังไฟล์ที่แนบ

 

Update news:2550-03-19

เอกสารแนบ: การปฏิบัติงานอปทกพ2550.xls
 
 

Visitor Number
4556052
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]