การแก้ไขปัญหาตามรายงานการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการฯอบต.จำป่าหวาย อ.เมือง จ.พะเยา

อบต.จำป่าหวาย  อ.เมือง  จ.พะเยา ได้ส่งรายงานการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและรายงานการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่มีการทำเหมืองแร่ว่า  การทำเหมืองแร่และการโม่หินมีการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองและชุมชนได้รับผลกระทบจากรถบรรทุกแร่  ไม่มีผ้าใบปิดคลุมรถขณะทำการขนส่งแร่

รายละเอียดข่าว

การแก้ไขปัญหาตามรายงานการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในการทำเหมืองแร่  ของ อบต.จำป่าหวาย  อ.เมือง  จ.พะเยา

 ตามที่ อบต.จำป่าหวาย  อ.เมือง  จ.พะเยา ได้ส่งรายงานการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในการทำเหมืองแร่ประทานบัตรที่ 31106/15396  ของห้างหุ้นส่วนจำกัด จรัลรัตน์ ประทานบัตรที่ 31107/15407 ของบริษัท พิสิษฐ์ธุรกิจ จำกัดและประทานบัตรที่31108/15370 ของบริษัท พะเยาศิลาภัณฑ์ จำกัดและรายงานการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่มีการทำเหมืองแร่  ไปยังสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา เมื่อวันที่4  มกราคม 2550 พบว่า  การทำเหมืองแร่และการโม่หินมีการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองและชุมชนได้รับผลกระทบจากรถบรรทุกแร่  ไม่มีผ้าใบปิดคลุมรถขณะทำการขนส่งแร่ นั้น สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา ได้มีหนังสือแจ้งเตือนให้ผู้ประกอบการทั้ง 3 รายดังกล่าว  ดำเนินการทำเหมืองให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม แนบท้ายประทานบัตร โดยเคร่งครัด และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา จะส่งเจ้าหน้าที่ออกไปทำการตรวจสอบและติดตามผลการแก้ไขผลกระทบดังกล่าวต่อไป

 

Update news:2550-03-22

 
 

Visitor Number
4556164
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]