ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องเครือข่ายไตรภาคีเพื่อการเฝ้าระวังผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการทำเหมืองแร่

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ร่วมกับคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลจะจัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องเครือข่ายไตรภาคีเพื่อการเฝ้าระวังผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการทำเหมืองแร่ครั้งที่2

รายละเอียดข่าว
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ร่วมกับคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลจะจัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องเครือข่ายไตรภาคีเพื่อการเฝ้าระวังผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการทำเหมืองแร่ครั้งที่2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจอันดีและการประสานความร่วมมือที่ดีต่อกันระหว่างภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน และผู้ประกอบการเหมืองแร่ และเพื่อเป็นการขยายเครือข่ายในการเฝ้าระวังผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการทำเหมืองแร่ไปยังภาคประชาชนมากขึ้น การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้จะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 10กรกฎาคม2550 ณห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชั้น2
 

Update news:2550-07-06

 
 

Visitor Number
4555932
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]