การมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นประจำปี 2551

     เมื่อวันที่  28  กรกฏาคม  2551  ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ กทม. กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  ได้จัดพิธีเพื่อเชิดชูเกียรติ  และมอบรางวัลให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น  ประจำปี 2551 

รายละเอียดข่าว

     เมื่อวันที่  28  กรกฏาคม  2551  ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ กทม. กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  ได้จัดพิธีเพื่อเชิดชูเกียรติ  และมอบรางวัลให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นในการปฎิบัติงานตามภารกิจที่ถ่ายโอนของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  ประจำปี 2551  ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี  ทางกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ต้องขอแสดงความยินดีและขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วยที่ให้ความสำคัญ  ความรับผิดชอบ  ความเอาใจใส่  และการเสียสละในการปฎิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ  ซึ่งมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นทั้งหมด จำนวน 18  แห่งได้แก่

ประเภทดีเยี่ยม  จำนวน 4 แห่ง  ได้แก่
1.  อบต.คลองเปียะ   อ.จะนะ  จ.สงขลา
2.  อบต.บ้านมุง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
3.  อบต.ตะพง อ.เมือง  จ.ระยอง
4.  อบต.โซง อ.น้ำยืน  จ.อุบลราชธานี

ประเภทดีมาก  จำนวน 7 แห่ง  ได้แก่
1. อบต.คลองขนาน อ.เหนือคลอง จ.กระบี่
2. อบต.เขาขาว อ.ห้วยยอด  จ.ตรัง
3. อบต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล
4. อบต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง  จ.เชียงใหม่
5. อบต.ไผ่โทน อ.ร้องกวาง  จ.แพร่
6. อบต.กลางดง อ.ทุ่งเสลี่ยม  จ.สุโขทัย
7. อบต.บ่อทอง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์

ประเภทดี  จำนวน 7 แห่ง ได้แก่
1. อบต.ตากออก อ.บ้านตาก  จ.ตาก
2. อบต.ไม้งาม อ.เมือง  จ.ตาก
3. อบต.พระธาตุผาแดง  อ.แม่สอด  จ.ตาก
4. อบต.ผาจุก อ.เมือง  จ.อุตรดิตถ์
5. อบต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง  จ.เชียงใหม่
6. อบต.บ้านสา อ.แจ้ห่ม  จ.ลำปาง
7. อบต.บุเปือย อ.น้ำยืน  จ.อุบลราชธานี

 

 

Update news:2551-08-04

 
 

Visitor Number
4371823
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]