การประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จังหวัดอุบลราชธานี

        เมื่อวันที่  27 พฤษภาคม 2551 ทาง ฝ.พร. และ สอจ.อุบลราชธานี  จัดประชุมร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับผู้ประกอบการเหมืองแร่ 

รายละเอียดข่าว

          เรื่อง ?การส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน จ. อุบลราชานี

          เมื่อวันที่  27  พฤษภาคม  2551  ฝ่ายอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี  ได้จัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและประชุมร่วมกันระหว่าง  เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้ประกอบการเหมืองแร่  และผู้ประกอบการโรงโม่ บดหรือย่อยหิน  เป็นการประชุมครั้งที่ 3/2551 ณ โรงแรมน้ำยืนรีสอร์ท  ตำบล   สีวิเชียร  อำเภอน้ำยืน  จังหวัดอุบลราชธานี 

           ซึ่งเป็นโครงการฯที่จัดต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 โดยมีอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานการประชุม  มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  ให้แต่ละฝ่ายทราบถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง  ตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  สามารถช่วยลดปัญหาความขัดแย้งในท้องถิ่น  และร่วมกันแก้ปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี   ตลอดจนให้คำแนะนำพร้อมข้อเสนอแนะในการทำเหมืองหินและ        โรงโม่หินอย่างถูกต้อง  เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตซึ่งผลการประชุมประสบความสำเร็จตามเป้าหมายของทุกหน่วยงานเป็นอย่างดี  ซึ่งผลการประชุมมีประเด็นสำคัญ  ได้แก่

 

Update news:2551-09-10

เอกสารแนบ: รายละเอียดการประชุม
 
 

Visitor Number
4371718
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]