ผลการแก้ไขปัญหาตามรายงานการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมฯ

       ขอสรุปผลการแก้ไขปัญหาตามรายงานการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมฯ   ดังนี้ 


รายละเอียดข่าว

               สรุปผลการแก้ไขปัญหาตามรายงานการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมฯ ดังนี้   องค์การบริหารส่วนตำบลบุเปือย ได้ส่งรายงานการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่มีการทำเหมืองแร่ ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2551ไปยังสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี ว่าโรงโม่หินของห้างหุ้นส่วนจำกัด สุริยาอุบลก่อสร้าง ได้อนุญาตให้ผู้ประกอบการก่อสร้างถนนลาดยางใช้พื้นที่ของโรงโม่หินทำการหลอมยางแอสฟัลติกส์ ทำให้เกิดกลิ่นควันเหม็นรบกวนประชาชน สำนักบริหารสิ่งแวดล้อม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ได้รับรายงานดังกล่าวแล้วและได้มีหนังสือแจ้งไปยังสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานีให้ดำเนินการส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบและกำกับดูแลเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนและชุมชนใกล้เคียงแล้ว นั้น

               สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี ได้มีหนังสือแจ้งมายังสำนักบริหารสิ่งแวดล้อม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ว่าเมื่อวันที่15 กันยายน 2551 ได้มอบหมายให้นายปราโมทย์ ปรีชา หัวหน้าฝ่ายอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เข้าตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวร่วมกับปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบุเปือย จากการตรวจสอบพบว่าสถานที่ตั้งโรงงานผลิตแอลฟัลติกส์ อยู่นอกเขตพื้นที่โรงโม่หินและขณะที่ตรวจสอบไม่มีการผลิตแต่อย่างใด จากการสอบถามข้อมูลจากพนักงานผู้ดูแลเครื่องจักร ทราบว่าในระยะเวลาที่ผ่านมา 3 เดือนได้ประกอบกิจการเพียง 2-3 วัน เท่านั้น เนื่องจากยังไม่มีการสั่งซื้อโดยไม่ได้ประสานกับองค์การบริหารส่วนตำบลบุเปือย และกลุ่มชาวบ้าน ที่ได้รับผลกระทบจากการผลิตที่อยู่ใกล้เคียงรับทราบแต่อย่างใด                         

               นอกจากนี้ยังได้มีการแนะนำ ให้ทาง องค์การบริหารส่วนตำบลบุเปือยทราบว่าถ้ามีการผลิตอีกให้รวบรวมรายชื่อผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว แจ้งเป็นเอกสารหลักฐานต่อฝ่ายโรงงานอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี ทราบเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม

สำนักบริหารสิ่งแวดล้อม

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

 

Update news:2551-10-24

 
 

Visitor Number
4370542
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]