ตำบล ทับปริก อำเภอ เมือง  จังหวัด กระบี่

รายละเอียด อปท.ของท่าน
  ชื่อนายก อปท. ดาบตำรวจสุรศักดิ์ เกิดสุข
 ชื่อปลัด อปท. นายเทอดเกียรติ์ อ่อนเนียม
 ที่อยู่ อปท. ที่่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทับปริก 171 ม.6 ตำบลทับปริก อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
 ตำบล ทับปริก
 อำเภอ เมือง
 จังหวัด กระบี่
 รหัสไปรษณีย์ 81000
 เบอร์โทร 075-701862
 เบอร์แฟกซ์ 075-701863
 ชื่อผู้รายงาน ดาบตำรวจสุรศักดิ์ เกิดสุข
   
 
 

Visitor Number
5569936
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]