ตำบล นาท่ามเหนือ อำเภอ เมืองตรัง  จังหวัด ตรัง

รายละเอียด อปท.ของท่าน
  ชื่อนายก อปท. นางละมัย จันทร์ฝาก
 ชื่อปลัด อปท. นายวิชาญ นาเกลือ
 ที่อยู่ อปท. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ อ.เมือง จ.ตรัง
 ตำบล นาท่ามเหนือ
 อำเภอ เมืองตรัง
 จังหวัด ตรัง
 รหัสไปรษณีย์ 92190
 เบอร์โทร 075-290860
 เบอร์แฟกซ์ 075-290860
 ชื่อผู้รายงาน นายวิชาญ นาเกลือ
   
 
 

Visitor Number
5622128
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]