ตำบล ห้วยยอด อำเภอ ห้วยยอด  จังหวัด ตรัง

รายละเอียด อปท.ของท่าน
  ชื่อนายก อปท. นายประเพียร หลัดกอง
 ชื่อปลัด อปท. นางวนิดา สารานพกุล
 ที่อยู่ อปท. สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยอดเลขที่ 15 หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยยอด
 ตำบล ห้วยยอด
 อำเภอ ห้วยยอด
 จังหวัด ตรัง
 รหัสไปรษณีย์ 92130
 เบอร์โทร 0-7528-4637
 เบอร์แฟกซ์ 0-7528-4637
 ชื่อผู้รายงาน นางวนิดา สารานพกุล
   
 
 

Visitor Number
5622116
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]