ตำบล หน้าเขา อำเภอ เขาพนม  จังหวัด กระบี่

รายละเอียด อปท.ของท่าน
  ชื่อนายก อปท. นายชะโอสถ สังข์รอด
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
 ชื่อปลัด อปท. นายชะโอสถ สังข์รอด
 ที่อยู่ อปท. องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา เลขที่ 199 หมู่ที่ 2
 ตำบล หน้าเขา
 อำเภอ เขาพนม
 จังหวัด กระบี่
 รหัสไปรษณีย์ 81140
 เบอร์โทร 075-602589
 เบอร์แฟกซ์ 075-602665
 ชื่อผู้รายงาน นายชะโอสถ สังข์รอด
   
 
 

Visitor Number
5622149
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]