ตำบล ทุ่งค่าย อำเภอ ย่านตาขาว  จังหวัด ตรัง

รายละเอียด อปท.ของท่าน
  ชื่อนายก อปท. นายสมบูรณ์ สะดะ
 ชื่อปลัด อปท. นายอิสรพล จินาอุ
 ที่อยู่ อปท. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งค่าย อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง
 ตำบล ทุ่งค่าย
 อำเภอ ย่านตาขาว
 จังหวัด ตรัง
 รหัสไปรษณีย์ 92140
 เบอร์โทร 075-270479-80
 เบอร์แฟกซ์ 075-270480
 ชื่อผู้รายงาน นายอิสรพล จินาอุ
   
 
 

Visitor Number
5622144
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]