ตำบล เขาขาว อำเภอ ห้วยยอด  จังหวัด ตรัง

รายละเอียด อปท.ของท่าน
  ชื่อนายก อปท. นายเชี่ยว เสนี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
 ชื่อปลัด อปท. นายนพนันท์ บัวซิม ผอ.กองช่างรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
 ที่อยู่ อปท. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ต.เขาขาว อ.ห้วยยอด
จ.ตรัง
 ตำบล เขาขาว
 อำเภอ ห้วยยอด
 จังหวัด ตรัง
 รหัสไปรษณีย์ 92130
 เบอร์โทร 075-271632
 เบอร์แฟกซ์ 075-271632
 ชื่อผู้รายงาน นายเชี่ยว เสนี
   
 
 

Visitor Number
5622133
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]