ตำบล เทศบาลตำบลนาเมืองเพชร อำเภอ สิเกา  จังหวัด ตรัง

รายละเอียด อปท.ของท่าน
  ชื่อนายก อปท. นายเสถียร แก้วงาม
 ชื่อปลัด อปท. นางสาวจันทร์ทิพย์ วินช้วน
 ที่อยู่ อปท. สำนักงานเทศบาลตำบลนาเมืองเพชร อ.สิเกา จ.ตรัง
 ตำบล เทศบาลตำบลนาเมืองเพชร
 อำเภอ สิเกา
 จังหวัด ตรัง
 รหัสไปรษณีย์ 92000
 เบอร์โทร 075-278-013
 เบอร์แฟกซ์ 075-278-013 ต่อ 108
 ชื่อผู้รายงาน นางสาวจันทร์ทิพย์ วินช้วน
   
 
 

Visitor Number
5622118
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]