ตำบล โคกสะบ้า อำเภอ นาโยง  จังหวัด ตรัง

รายละเอียด อปท.ของท่าน
  ชื่อนายก อปท. นายสมโชค เชยชื่นจิตร
 ชื่อปลัด อปท. นางสาวจารุพรรณ ช่วยขำ
 ที่อยู่ อปท. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะบ้า
141 ม.4
 ตำบล โคกสะบ้า
 อำเภอ นาโยง
 จังหวัด ตรัง
 รหัสไปรษณีย์ 92170
 เบอร์โทร 075-583105
 เบอร์แฟกซ์ 075-583105
 ชื่อผู้รายงาน นายสมโชค เชยชื่นจิตร
   
 
 

Visitor Number
5622107
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]