ตำบล จำป่าหวาย อำเภอ เมือง  จังหวัด พะเยา

รายละเอียด อปท.ของท่าน
  ชื่อนายก อปท. นายอุทัย วิรัตน์เกษม
 ชื่อปลัด อปท. นายเสกสรรศ์ โตสวัสดิ์
 ที่อยู่ อปท. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย เลขที่ 221 หมู่ 1 ตำบลจำป่าหวาย อ.เมือง จ.พะเยา
 ตำบล จำป่าหวาย
 อำเภอ เมือง
 จังหวัด พะเยา
 รหัสไปรษณีย์ 56000
 เบอร์โทร 054 453 081 ต่อ 208
 เบอร์แฟกซ์ 054 453 081 ต่อ 209
 ชื่อผู้รายงาน นางคุณัญญา ช่วยค้ำชู
   
 
 

Visitor Number
5622090
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]