ตำบล เทศบาลตำบลแม่กา อำเภอ เมือง  จังหวัด พะเยา

รายละเอียด อปท.ของท่าน
  ชื่อนายก อปท. นายสะอาด ไชยกุล
 ชื่อปลัด อปท. นายสันติ ปทุมเทศวิพัฒน์
 ที่อยู่ อปท. สำนักงานเทศบาลตำบลแม่กา เลขที่ 259 หมู่ที่ 4 ถนนพหลโยธิน ต.เเม่กา อ.เมือง จ.พะเยา
 ตำบล เทศบาลตำบลแม่กา
 อำเภอ เมือง
 จังหวัด พะเยา
 รหัสไปรษณีย์ 56000
 เบอร์โทร 054-466-605
 เบอร์แฟกซ์ 054-466-137
 ชื่อผู้รายงาน ส.ต.ท.เอกชัย รัศมี
   
 
 

Visitor Number
5622080
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]