ตำบล สระ อำเภอ เชียงม่วน  จังหวัด พะเยา

รายละเอียด อปท.ของท่าน
  ชื่อนายก อปท. นายสังคม สืบแสน
 ชื่อปลัด อปท. จ่าสิบเอกธงชัย มูลศรี
 ที่อยู่ อปท. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 ตำบล สระ
 อำเภอ เชียงม่วน
 จังหวัด พะเยา
 รหัสไปรษณีย์ 56160
 เบอร์โทร 054-891513
 เบอร์แฟกซ์ 054-891513
 ชื่อผู้รายงาน นายพิษณุพร ปิจจวงศ์
   
 
 

Visitor Number
5622069
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]