ตำบล คลองเฉลิม อำเภอ กงหรา  จังหวัด พัทลุง

รายละเอียด อปท.ของท่าน
  ชื่อนายก อปท. นายดาเร็ต ขำนุรักษ์
 ชื่อปลัด อปท. -
 ที่อยู่ อปท. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเฉลิม
หมู่ที่ 12 ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง
 ตำบล คลองเฉลิม
 อำเภอ กงหรา
 จังหวัด พัทลุง
 รหัสไปรษณีย์ 93180
 เบอร์โทร 074-687141 - 13
 เบอร์แฟกซ์ -
 ชื่อผู้รายงาน นายดาเร็ต ขำนุรักษ์
   
 
 

Visitor Number
5622059
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]