ตำบล พนมวังก์ อำเภอ ควนขนุน  จังหวัด พัทลุง

รายละเอียด อปท.ของท่าน
  ชื่อนายก อปท. นายสมชาติ รักชุม
 ชื่อปลัด อปท. นายสนิท คงแก้ว
 ที่อยู่ อปท. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก์
ถนนไสยวน-บ้านใหม่ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
 ตำบล พนมวังก์
 อำเภอ ควนขนุน
 จังหวัด พัทลุง
 รหัสไปรษณีย์ 93110
 เบอร์โทร 074-674595 ต่อ 13
 เบอร์แฟกซ์ 074-674595 ต่อ 17
 ชื่อผู้รายงาน นายสมชาติ รักชุม (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก์)
   
 
 

Visitor Number
5622047
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]