ตำบล นิคมพัฒนา อำเภอ เมืองลำปาง  จังหวัด ลำปาง

รายละเอียด อปท.ของท่าน
  ชื่อนายก อปท. นายศิริศักดิ์ มีชื่อ
 ชื่อปลัด อปท. นายเกศโกมล จารุทรรศน์
 ที่อยู่ อปท. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา 108 หมู่ที่ 1 ถนนลำปาง-แจ้ห่ม ตำบลนิคมพัฒนา อ.เมือง จ.ลำปาง
 ตำบล นิคมพัฒนา
 อำเภอ เมืองลำปาง
 จังหวัด ลำปาง
 รหัสไปรษณีย์ 52000
 เบอร์โทร 054-825585
 เบอร์แฟกซ์ 054-825525
 ชื่อผู้รายงาน นายเกศโกมล จารุทรรศน์
   
 
 

Visitor Number
5623245
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]