ตำบล ตากแดด อำเภอ เมือง  จังหวัด พังงา

รายละเอียด อปท.ของท่าน
  ชื่อนายก อปท. นายศรวัส ยงยุทธ์
 ชื่อปลัด อปท. นายอนิวรรตน์ ไชยรัตน์ธนโชค
 ที่อยู่ อปท. สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด 3/17 หมู่ที่ 3
 ตำบล ตากแดด
 อำเภอ เมือง
 จังหวัด พังงา
 รหัสไปรษณีย์ 82000
 เบอร์โทร 076-481083
 เบอร์แฟกซ์ 076-481055
 ชื่อผู้รายงาน นางดารุณี กองสิน
   
 
 

Visitor Number
5622050
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]