ตำบล หล่อยูง อำเภอ ตะกั่วทุ่ง  จังหวัด พังงา

รายละเอียด อปท.ของท่าน
  ชื่อนายก อปท. นายพงษ์สวรรค์ สถาธรรม
 ชื่อปลัด อปท. นายวีรศักดิ์ ส่องแก้ว
 ที่อยู่ อปท. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
 ตำบล หล่อยูง
 อำเภอ ตะกั่วทุ่ง
 จังหวัด พังงา
 รหัสไปรษณีย์ 82140
 เบอร์โทร 076-411403
 เบอร์แฟกซ์ 076-411182
 ชื่อผู้รายงาน นางแจ่มจันทร์ จินดาพล
   
 
 

Visitor Number
5622034
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]